Mina tjänster

Blogg

Det skulle göra mig glad om du finner min blogg läsvärd och intressant! Där tar jag upp både vardagliga och mer världsomvälvande saker och händelser, nära eller långt borta, men som har den gemensamma nämnaren att de på olika sätt har berört och satt igång tankar och reflektioner hos mig. Förhoppningsvis även hos dig!

Samtalsstöd

Människan är skapad med en mun och två öron. Detta är för mig en ledstjärna när jag erbjuder samtalsstöd: att mer lyssna än att själv tala! För när livet gör ont, när förluster av olika slag görs, just då behövs mer än någonsin att det finns någon som förutsättningslöst lyssnar till ens berättelse. En berättelse som ju är helt unik och verkligen är värd att lyssnas på!

Föreläsningar

Att föreläsa inför en större eller mindre publik är något av det mest givande och inspirerande jag vet. Även om själva föreläsningen får betraktas som envägskommunikation, så kan det i bästa fall bli en tvåvägskommunikation om och när tillfälle ges till samtal och reflektioner i anslutning till föreläsningen. Eller med andra ord: då föreläsaren och publiken får interagera med och lära av varandra finns de bästa förutsättningarna till att omdömet blir "en lyckad föreläsning"!

Kontakta mig

Min arbetsplats

Besöksadress: Fabriksgatan 4 entré 1 (vid Rörstrand Center)

Mobil: 0724 53 29 29

E-post: anita@menings-fullt.se