Mina tjänster

Kommunikation

All framgångsrik kommunikation människor emellan bygger på dialog. Om denna uteblir är risken uppenbar att kommunikation ersätts med information, och information är ju envägskommunikation, medan dialog är tvåvägskommunikation.

Det är dialogen som ger de bästa förutsättningarna till att människor ska kunna nå varandra och även förstå varandra. Denna konstruktiva och meningsfulla dialog hoppas jag få med er som vill läsa och följa min blogg.
Samtalsstöd

I min profession som präst, och inte minst som sjukhuspräst, har jag fått en mångårig och mångfacetterad erfarenhet av att lyssna till människors livsberättelser. Detta, tillsammans med en fördjupad själavårdsutbildning, ger mig en stabil grund att stå på för att kunna erbjuda stödsamtal när livet gör ont och när förluster av olika slag i en människas liv gör sig smärtsamt påminda.

Min förhoppning är att ett sådant samtal ska upplevas som meningsfullt.
Moderator

Med min ”journalistiska ådra”, min stora passion för såväl det skrivna som talade ordet och min kommunikativa drivkraft och personlighet, vill jag erbjuda mina tjänster som moderator, men även som föreläsare.

Att läsa in mig på olika ämnen för att sedan kunna leda debatter på ett initierat och engagerat sätt, eller att föreläsa i ämnen alltifrån hur vi bäst bemöter och kommunicerar med människor som hamnat i en livskris till ämnen som ska belysas utifrån ett bibelteologiskt perspektiv, är för mig mycket meningsfulla och spännande uppdrag.

Presentation om Menings-fullt

Kontakta mig

Min arbetsplats

Besöksadress: Fabriksgatan 4 entré 1 (vid Rörstrand Center)

Mobil: 0724 53 29 29

E-post: anita@menings-fullt.se