Mina tjänster

Kommunikation

All framgångsrik kommunikation människor emellan bygger på dialog. Om denna uteblir är risken uppenbar att kommunikation ersätts med information, och information är ju envägskommunikation, medan dialog är tvåvägskommunikation.

Det är dialogen som ger de bästa förutsättningarna till att människor ska kunna nå varandra och även förstå varandra. Denna konstruktiva och meningsfulla dialog hoppas jag få med er som vill läsa och följa min blogg, men som också vill lyssna på min nystartade podd med namnet "Det meningsfulla samtalet".
Samtalsstöd

I min tidigare profession som sjukhuspräst, fick jag en mångårig och bred erfarenhet av att lyssna till människors livsberättelser. Detta, givetvis tillsammans med relevant och gedigen utbildning, ger mig en stabil grund att stå på för att nu inom mitt företags ram kunna erbjuda människor stöd- och vägledningssamtal i situationer när t ex livet gör ont och när förluster av olika slag gör sig smärtsamt påminda.

Min förhoppning är att ett sådant samtal ska upplevas som meningsfullt.
Moderator

Med min ”journalistiska ådra”, min stora passion för såväl det skrivna som talade ordet och min kommunikativa drivkraft och personlighet, vill jag erbjuda mina tjänster som moderator och föreläsare.

Att läsa in mig på ett ämne för att sedan kunna leda en debatt på ett initierat och engagerat sätt, eller att i föreläsandets form lyfta frågan om bemötandet av människor som hamnat i en livskris eller om andra allmänmänskliga frågeställningar framsprunget ur vår existens, är för mig mycket meningsfulla och spännande uppdrag.

Presentation om Menings-fullt

Kontakta mig

Min arbetsplats

Besöksadress: Fabriksgatan 4 entré 1 (vid Rörstrand Center)

Mobil: 0724 53 29 29

E-post: anita@menings-fullt.se