Moderator/föreläsare

Ett stort engagemang i kyrkans viktiga uppgift när det gäller extern kommunikation har jag alltid varit besjälad av. Detta engagemang har då bl a inneburit att försöka hitta nya kanaler och plattformar för att möjliggöra en trovärdig och effektiv kommunikation med människor som befunnit sig ”utanför kyrkans väggar”.  Ledare för ett kommunikationsprojekt och en pådrivande kraft att kyrkan ska finnas med i sammanhang där den kanske inte av omvärlden förväntades att delta, t ex vid företagsmässor, hälsomässor etc, är exempel på mitt stora och genuina intresse för kommunikation.

Jag har alltid brunnit för det talade ordet, som då givetvis tagit sig uttryck i predikans form, men även i föreläsandets form. Inte minst som mångårig föreläsare i Alpha, som är en grundläggande kurs i kristen tro. Som sjukhuspräst har jag haft föreläsningar för exempelvis AT-läkare och i olika utbildningar för vårdpersonal, som huvudsakligen haft som tema hur man bemöter och kommunicerar med människor som gjort förluster av olika slag. Men även det skrivna ordet har fascinerat mig. Särskilt under de senaste åren har jag fått utlopp för detta när jag hade uppdraget som redaktör för Lidköpings församlingstidning OM, då vi utifrån olika teman försökte bredda och modernisera tidningens framtoning genom proffsig layout och intressanta och angelägna artiklar. Allt för att väcka intresse hos en bredare allmänhet att vilja läsa den, vilket gavs många bevis på att så hade skett. Utöver alla dessa intervjuer för OM-tidningen, fick jag även vid Skogshyddans ”Go-kväll”-samlingar under ett flertal somrar intervjua ”lokala kändisar”. Inför valet hösten 2018 fick jag också tillfälle att fungera som moderator vid en paneldebatt med representanter för några av kommunens politiska partier.

Med detta som bakgrund, d v s min ”journalistiska ådra”, min stora passion för såväl det skrivna som talade ordet och min kommunikativa drivkraft och personlighet, vill jag erbjuda mina tjänster som moderator för debatter av olika slag. Att läsa in mig på ett ämne, leda samtalet och bidra med frågeställningar och nya infallsvinklar som kan föra debatten framåt, är för mig mycket inspirerande uppdrag!  Men också som föreläsare i sammanhang där det efterfrågas någon med stor erfarenhet av hur man bemöter och kommunicerar  med människor som befinner sig i en livskris av något slag och där tankeväckande existentiella frågeställningar önskas bli belysta. Exempel på sådana teman: ”Finns det hopp i en hopplös tid?”, ”Är döden slutpunkten eller startpunkten?”, "Har ofrihetens murar fallit inom dig?"

Verkar detta intressant?! Tveka då inte att kontakta mig!      

Kontakta mig