Jag är en positiv och kreativ kvinna som efter min pensionering från prästtjänst känner att jag fortfarande har en stark drivkraft för kommunikation på olika sätt. Därför känns det som en stor utmaning, men även oerhört inspirerande, att jag hittat en ny plattform för möten med människor i olika sammanhang. Denna nya plattform har gjorts möjlig genom att jag startat ett eget företag med tillhörande hemsida och Facebook-sida som jag benämner

MENINGSFULLT!

Ordet meningsfullt i det här sammanhanget kan tolkas på mer än ett sätt. Min verksamhet innebär ju att fullt av meningar och ord kommer att produceras i samtalets form, i skrivandets form, i debattledningens och föreläsandets form. Men att ha ord och meningar som en verksamhetsidé kan ju framstå som högst vanskligt i en tid som vår, eftersom det ofta påpekas att dagens människor är oerhört trötta på att alltför ofta mötas av klichéartade och meningslösa ord som pumpas ut, inte minst genom olika sociala medier. Dessutom kan ju såväl talade som skrivna ord lätt misstolkas och missförstås. Men ord och meningar kan också i bästa fall och i benådade stunder få läka någons själsliga sår eller få vara en hjälp för någon att hitta sig själv och sin plats i tillvaron. Därför är min uppriktiga förhoppning att i samtalet få hjälpa människor att sätta ord på det som finns på djupet, att min blogg och min podd ska få väcka intressanta tankar och reflektioner, och att anlita mig som föreläsare eller moderator aldrig ska upplevas som meningslöst och förgäves, utan istället som, just det - MENINGSFULLT!

Kontakta mig

Min arbetsplats

 

Besöksadress: Fabriksgatan 4 entré 1 (vid Rörstrand Center)

Mobil: 0724 53 29 29

E-post: anita@menings-fullt.se