NU ÄR DET DAGS!

Dags för vad?! Jo, att sparka igång min blogg! Och i det här fallet är min blogg detsamma som Anita Ingvarsdotters blogg. Att mina inlägg får vara föremål för era kommentarer och reaktioner. På så sätt hoppas jag att denna blogg kan få bli en mötesplats och ett forum för en spännande och meingsfull dialog, som ska sprida sig som ringar på vattnet till fler och fler som vill läsa och följa.

Inläggen kommer säkerligen vara av lite olika karaktär. Men min tanke är att huvudsakligen skriva utifrån dagsaktuella ämnen, och där inläggen gärna och förhoppningsvis får vara kryddade med lite av varje: humor, vardagsfilosofisk eftertänksamhet, ifrågasättande, annorlunda infallsvinklar, utmaningar, glada och positiva tillrop osv.

Genom att de flesta människor har tillgång till sociala medier idag, så är det också väldigt många i vår tid som känner ett behov av att få framföra sina åsikter inom de mest skilda områden. Mycket av det som då skrivs och sägs är sårande och kränkande, och verkar ha som sitt enda syfte att förtala och klanka ner på andra människor. Min innerligaste förhoppning är att min blogg ska kunna få vara en motpol till allt detta. Där vi visst kan ha olika uppfattningar och att en livlig diskussion kan föras, men att allt förs i en respektfull ton mot varandra. På så sätt ska vi kunna skapa en meningsfull och spännande dialog.

Ha nu ögon och öron öppna, för SNART kommer mitt första inlägg!

Varma hälsningar från Anita

Lämna en kommentar