Ännu outforskad mark!

”En ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen: skäms inte för att du är människa, var stolt! Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”

Så skriver Tomas Tranströmer i dikten Romanska bågar. Du blir aldrig färdig och det är som skall! En människas inbillade färdighet hindrar all form av nyfikenhet på livet, på sin omvärld och på sig själv. Den inbillade färdigheten hindrar också all form av kreativt tänkande och att söka efter sina egna inneboende möjligheter. Det är ju en fantastisk känsla när vi upptäcker att våra liv inte står stilla, utan vi är på väg. Med andra ord så är det inte alla livsmål som vi redan uppnått som är det mest storslagna, utan det är att det fortfarande finns kvar mycket mer i våra liv att upptäcka.

Vi skulle göra klokt i att lite mer betrakta oss själva som i mångt och mycket ännu outforskad mark! Att vi, hur gamla vi än är, ändå kan få upptäcka nya ännu ej lästa bokblad i vår livsberättelse. Då finns de bästa förutsättningarna till att varje dag kan få bli en upptäcktsresa i vårt inre, och då kan det faktiskt öppna sig valv bakom valv oändligt! Vilken spännande resa du och jag har att göra – inåt!

Lämna en kommentar