Det meningsfulla samtalet!

Vad menas egentligen med ett meningsfullt samtal?! Är inte alla samtal som förs människor emellan meningsfulla, utifrån den aspekten att ett samtal ger ju ändå uttryck för att vi har ett utbyte med en annan människa, och det är väl ändå det viktigaste?! Och vem är det i så fall som ska definiera vad som är meningsfullt samtal eller inte?! Vad som är ett bra och meningsfullt samtal för en människa kanske upplevs som fullständigt meningslöst och ointressant av den andre. Men om vi ska uppfatta ett samtal som meningsfullt beror ju ändå på om samtalet handlar om något gemensamt intresse eller inte. För om inte båda parter i ett samtal delar intresset för t ex att samla frimärken, så upplevs ju samtalet av den som har frimärkssamlandet som en stor hobby oerhört meningsfullt, medan för den andre stackaren som är helt ointresserad av frimärken blir ju samtalet fullständigt meningslöst. Så det är ganska subjektivt hur vi sätter kriterierna på ett meningsfullt respektive ett mer eller mindre meningslöst samtal.

Men det finns ändå vissa givna kriterier för att det ska kunna bli en framgångsrik kommunikation människor emellan. För det första förutsätter det en dialog. D v s att samtalet böljar fram och tillbaka mellan de som samtalar, där vi lyssnar på varandra och tar del av varandras åsikter och erfarenheter, där vi helt enkelt är lite sunt nyfikna på varandra. För det andra är förutsättningarna till ett meningsfullt samtal att det innehåller ord som ger uppmuntran, tröst, bekräftelse och inte minst ord som förmedlar hopp. För det tredje att vi är medvetna om att inte enbart lyssna till det som sägs av vår motpart i samtalet, utan även lyssna på det som inte sägs, d v s att vi läser av kroppsspråk, ansiktets mimik, röstens tonläge osv. Är vi inte uppmärksamma på det blir det mycket svårare att nå varandra och förstå varandra.

Ja, så mycket ett meningsfullt samtal kan rymma! Kanske tål att tänka på!!