Dra en linje!

Så är jag då tillbaka att skriva inlägg i min blogg! Det har varit en hel del annat som upptagit både min tid och min arbetsinsats den senaste tiden, men nu kan jag åter igen fokusera på min blogg och mitt företag Meningsfullt.

När jag startade min hemsida och min blogg hösten 2018 så var det en stor oordning och röra när det gällde vem som skulle styra Sveriges land. Men efter 134 dagars diskuterande och köpslående fram och tillbaka mellan olika partier och block, så kom man äntligen fram till ett regeringsalternativ. Ett alternativ som många kallat för ”en ohelig allians” eftersom detta samarbete har fått ske många gånger på bekostnad av de olika politiska partiernas tidigare så starkt uttalade ideologier och övertygelser. Ofta har väljarna inte känt igen ”sitt” partis ställningstagande i olika politiska frågor. Och ett parti, som ändå gav sitt medgivande att släppa fram denna ”oheliga allians”, förvägrades helt enkelt att delta i budgetförhandlingar eller på annat sätt få politiskt inflytande. Men de fick nog! De hade dragit en röd linje till en av punkterna i det s k Januariavtalet. Där gick gränsen för dem, de agerade, och den politiska röran är åter igen ett faktum.

Det som slår mig i den aktuella politiska debatten just nu, det är att många talar om att dra linjer till något eller någon! Med andra ord: hit men inte längre kan vi sträcka oss att kompromissa och köpslå med vår egen politiska övertygelse och identitet! Det kan vara röda linjer, blåa linjer, rödgröna linjer osv.
Och då tänker jag så här: det är viktigt även för oss ”vanliga” människor att dra tydliga och skarpa linjer till sådant som vi bara inte kan tolerera. Det är oerhört viktigt att vi, i ett läge som vårt land just nu befinner sig i, med gängkriminalitet, med dödligt våld, med bedrägerier och utpressning inom snart sagt alla områden, drar en klar och tydlig linje och säger: hit men inte längre! Vi tolererar inte att Sverige har blivit en plats där respekten för ett människoliv och för varje människas unika värde alltmer urholkas och spottas på. Vi måste med all kraft stå upp för de goda värderingar som under historiens gång fått prägla vårt land. Då kommer det finnas hopp för vårt land även i framtiden!