Ödesmättat klimatmöte!

FN:s Klimatmöte i Glasgow pågår för fullt! Världens makthavare är på plats för att med absolut nödvändighet komma fram till viktiga beslut och resultat som ska gynna det globala klimatet och den globala miljön. För nu gäller det att inte bara ha fromma förhoppningar och önskningar om förbättringar, utan nu måste det till drastiska och skyndsamma åtgärder för att kunna rädda vår planet från en kollaps, en härdsmälta, på grund av överhettning. Det är verkligen ett allvarligt läge som moder jord befinner sig i, i stor utsträckning orsakat av skapelsens krona, d v s av oss människor!

Unga klimataktivister världen runt gör sitt yttersta för att genom sina kraftfulla slagord väcka oss alla, alltifrån enskilda människor till världens alla länder och nationer. Om inget görs NU så kan det mycket snart vara för sent! Om inget görs NU kan ordet framtid snart vara utraderat ur vår vokabulär. Undra på att den unga generationen känner sig rädd och desillusionerad. Vi är verkligen skyldiga det uppväxande släktet och de kommande generationerna att vidta kraftiga och omvälvande åtgärder för att en tro på framtiden ska kunna bli deras.

Men om du frågar mig så behövs det också föras in i hela denna viktiga och ödesmättade debatt en dimension som det pratas väldigt lite om, nämligen att jorden har anförtrotts oss av Skaparen själv! Om vi tror detta, så kan inte vårt arbete och engagemang med att rädda moder jord i första hand vara något självändamål, utan måste vara grundat i en önskan och en vilja att vårda Guds gåva till oss, som ju denna välsignade planet är. Om detta synsätt får föras in i debatten, så tror jag att vårt engagemang för klimat och miljö kan tillföras en djupare dimension och ett vidare perspektiv. Som gör att rädslan och uppgivenheten inför vad som händer just nu istället får ersättas med en okuvlig kämpaglöd att vi måste vara med i arbetet att återställa hela Guds skapelse. Det är en nåd att stilla bedja om!