Öppet eller stängt?!

Ingen kan väl ha undgått att det pågår en valrörelse just nu! Och ingen kan väl ha undgått att vi medborgare just nu är oerhört viktiga för politikerna, vi står verkligen i centrum för deras intresse. Debatterna avlöser varandra, den ena intervjun efter den andra med företrädarna för partierna sänds i olika medier, där de dels ska presentera sin politik, men där vi också ska få en liten inblick i deras privata liv. Allt medan inflationen skenar, allt medan energi- och drivmedelspriserna rusar i höjden, allt medan allt fler människor oroar sig för sin egen och sin familjs framtid. Men också allt medan skjutningarna och det dödliga våldet fortsätter, allt medan anlagda bränder och explosioner snart är vardagsmat, allt medan respekten för ett människoliv urholkas och spottas på. Det är sannerligen inte lätt för dagens politiker, för de förväntas att med snabba politiska beslut kunna lösa allt destruktivt som har bitit sig fast i vårt land och är ett mycket stort hot mot hela vårt öppna och demokratiska samhälle.

På tal om ”öppet”. Igår läste jag att några kyrkor på norra Gotland har utsatts för grov vandalisering. Detta har medfört att 25 kyrkor har fått stängas och bara öppnas när gudstjänster och förrättningar är inbokade. Förut har dess kyrkor hållits öppna både dag och natt för att människor skulle kunna få komma in för en stunds stillhet, bön och meditation. Men nu har ledningen tvingats ta beslut att de ska hållas stängda, åtminstone tills vidare.

Vi måste verkligen på allvar börja reflektera över om det är ett öppet eller ett stängt och slutet samhälle vi vill ha! Och detta är en alldeles för viktig och livsavgörande fråga för att vi enbart ska vänta på politiska beslut och politiskt agerande. Här måste hela civilsamhället, d v s du och jag och alla andra, i tid och otid och i olika sammanhang stå upp för vårt demokratiska och öppna samhälle, där individens frihet och respekt för människovärdet är en hörnsten i hela vårt samhällsbygge. Och denna hörnsten är inte förhandlingsbar eller utbytbar!

Någon har sagt: ”Ett fritt land känner man igen på att ingen är tvungen att lyssna när makthavarna talar.” Ett sådant land är ett öppet land byggd på demokratins grund, och är verkligen värt att kämpa för! Helt oberoende av om det är valtider eller ej!