Tillvarons paradoxer!

Tillvaron består av ett antal motpoler och paradoxer. Och för att kunna upptäcka det ena ledet i motsatsparet måste vi veta något om det andra. Med andra ord: vi kan inte veta hur framgång känns om vi aldrig mött motgångar! Vi kan aldrig glädja oss åt ljuset om vi aldrig befunnit oss i mörker! Vi kan aldrig uppskatta livet om vi aldrig levt i dödens närhet! Vi kan aldrig förstå vad glädje är om sorgen aldrig kastat sin skugga över oss! Och så kan vi hålla på att räkna upp det ena motsatsparet efter det andra, som samtidigt är varandras förutsättningar för att livet och tillvaron ska upplevas som mer hel och något mer begriplig.

Just nu lever vi i den stora ovisshetens och osäkerhetens tid! Såväl experter som politiker som vi ”vanliga”, står i större eller mindre utsträckning frågande och undrande vad det omtalade lilla viruset ska ta för vägar och hur det ska utvecklas. Ett samhälle som vårt, där vi lyft fram betydelsen av inkludering av människor, och där social isolering har uppfattats som skadlig för en människa, får nu lära sig helt andra ord, nämligen social distansering. Begrepp som tusentals människor solidariskt har anammat för att skydda såväl sig själva som sina medmänniskor, och för att inte smittspridningen ska få ett alltför snabbt förlopp. Åtgärder som i dessa tider är helt nödvändiga!

Men vi måste ju samtidigt erkänna att tillvaron just nu upplevs av oss som lite overklig och skrämmande. Vi känner inte alls igen oss! Det är som en slags ond dröm, som vi hoppas snart ska ta slut och allt ska bli som vanligt igen! Men just nu kan vi bara konstatera: det svåra och mörka i tillvarons motsatspar och paradoxer är oss påtagligt nära. Och där måste vi säkerligen befinna oss ett tag framöver. Men vad var det jag sa inledningsvis: jo, vi kan aldrig på riktigt glädja oss åt ljuset om vi aldrig varit i mörkret. Så håll ut! För på andra sidan Corona-krisens dagar finns alla möjligheter för oss att kunna glädja oss åt och uppskatta livet på ett mycket mer fördjupat sätt än vad vi någonsin tidigare gjort. Kanske vi i så fall kan benämna Corona-krisen för en hjälp till din och min mognadsprocess?!

2 svar på ”Tillvarons paradoxer!”

 1. Tack Anita för dina tänkvärda ord!

  Det är en jobbig period nu med detta coronavirus som orsakar så mycket !
  Men så viktigt att vi har hoppet om att det blir bättre, det kommer gå över !!!
  Vi får hålla ut som du skriver!!!!
  Våren är här ☀️☘️som vi kan glädjas åt

 2. Orden HÅLL UT!
  Ja då går mina tankar till all vårdpersonal som varje dag kämpar med att hjälpa alla sjuka.
  Bra ord som vi alla behöver och som kan ge ny kraft.
  För visst ljuset kommer en dag.
  Tack Anita

Lämna en kommentar