Vågar du vara en influencer?!

Du har väl hört ordet och begreppet influencer?! Ett mycket trendigt ord och en mycket trendig sysselsättning för många idag, inte minst unga människor. En influencer är ju en slags opinionsbildare som direkt eller indirekt vill påverka attityder och handlingar hos sina följare, och de vill på olika sätt fånga följarnas intresse genom att ge uttryck för sina åsikter och insikter i de mest skiftande ämnen. Det kan gälla allt från klädmode och smink till övertygelser och åsikter i en viss politisk och ideologisk riktning. Det finns några affischnamn just nu på influencer-himlen med en extra stjärnglans, och som har fått en kolossalt stor uppmärksamhet och genomslagskraft. ”Vill ni se en stjärna se på mig” är det som om de vill förmedla till alla som följer och beundrar dem. Så influencer är ordet för dagen!

Då är frågan: är du en influencer? Vilken konstig fråga, kanske du tänker. Jag är ju ingen känd person, och vem skulle lyssna på och ha intresse av vad jag har att förmedla?! Då skulle jag vilja uppmuntra dig genom att säga: du ska inte underskatta dig själv, för du kan i allra högsta grad påverka attityder och handlingar i en positiv riktning hos din omgivning. Du kanske inte har möjlighet att nå människor i hundratals eller tusentals, men på just de platser och i de sammanhang där du finns, där kan du verkligen vara en influencer, en opinionsbildare, mot mobbning, mot skvaller och förtal, mot att förminska och osynliggöra en annan människa, mot kränkande och sårande attityder och ordval, mot avundsjuka och misstänkliggörande påståenden om människor, osv osv. Så kom inte och säg att du inte kan vara en influencer! Bara du vill och bara du vågar!

1 svar på ”Vågar du vara en influencer?!”

  1. Ja många är Influerare idag som får betalt för att visa fram en produkt eller omtala sig själva till människor.
    Men det finaste är nog att vara en influencer i de små sammanhangen med människor vi möter i föreningar, arbetsliv osv.
    Tack för uppmuntran Anita att vi ska våga vara influencer i det vardagliga livet.

Lämna en kommentar