Vi har ett resultat!

Sverige – vi har ett resultat! En välkänd mening från Melodifestivalens värld, och som då har en ganska liten eller ingen betydelse alls för gemene man i vårt land. Men nu har Sverige ett annat resultat, nämligen ett valresultat! Som gillas av vissa och ogillas av andra, men som på olika sätt ändå kommer att sätta sin prägel på allas våra liv under de närmaste fyra åren.

För eller emot, bra eller dåligt, framgång eller katastrof. Helt oberoende av vilken uppfattning vi har om valutgången, så tycker jag det ändå är på sin plats att vi önskar den ”segrande sidan” lycka till i de nu pågående förhandlingarna. Och i den lyckönskan ingår framför allt en förhoppning om att klokskap och eftertänksamhet i ett sansat och vuxet förhandlingsklimat ska få segra över prestige och förhastade beslut. Sverige behöver inte mer av politisk polarisering, utan mycket mer av en välvillig inställning till samförståndslösningar framsprungna ur lugna och genomtänkta samtal och förhandlingar. Det är de skyldiga alla svenska medborgare som bara längtar efter större trygghet och mer tillit till varandra och till våra folkvalda politiker. Det är en nåd att stilla bedja om!