Jag har alltid haft ett brinnande intresse för det talade ordet. Som präst har detta givetvis tagit sig uttryck i predikans form, men även i föreläsandets form. Inte minst som mångårig föreläsare i Alpha, som är en grundläggande kurs i kristen tro. Som sjukhuspräst har jag haft föreläsningar för exempelvis AT-läkare och i olika utbildningar för vårdpersonal, som huvudsakligen haft som tema hur man bemöter och kommunicerar med människor som gjort förluster av olika slag och på så sätt befinner sig i en livskris.

Därför är det med stor glädje och frimodighet som jag kan erbjuda min tjänst som föreläsare. Förutom temat "Hur bemöter och kommunicerar vi med människor som befinner sig i en livskris?" så vill jag här ge ytterligare exempel på teman: "Finns det hopp i en hopplös tid?" "Förlåtelsens stora gåva". "Har ofrihetens murar fallit inom dig?"

Verkar detta intressant?! Tveka då inte att kontakta mig!      

Kontakta mig