Jag har alltid haft ett brinnande intresse för det talade ordet. Som präst har detta givetvis tagit sig uttryck i predikans form, men även i föreläsandets form. Inte minst som mångårig föreläsare i Alpha, som är en grundläggande kurs i kristen tro. Som sjukhuspräst har jag haft föreläsningar för exempelvis AT-läkare och i olika utbildningar för vårdpersonal, som huvudsakligen haft som tema hur man bemöter och kommunicerar med människor som gjort förluster av olika slag och på så sätt är sårbara och befinner sig i en livskris.

Därför är det med stor glädje och frimodighet som jag kan erbjuda min tjänst som föreläsare. Förutom temat "Hur bemöter och kommunicerar vi med människor som befinner sig i en livskris?" så vill jag här ge ytterligare exempel på teman: "Finns det hopp i en hopplös tid?" "Förlåtelsens stora gåva". "Lina Sandell i våra hjärtan". Skulle det även efterfrågas i något sammanhang en engagerad och påläst moderator så står jag till förfogande även för ett sådant uppdrag.

Verkar detta intressant?! Tveka då inte att kontakta mig!      

Kontakta mig