Jag heter Anita Ingvarsdotter Nilsson och är en präst som gått i pension. Men framför allt är jag en positiv och kreativ kvinna som har en stark drivkraft för kommunikation på olika sätt. Därför känns det oerhört inspirerande att jag hittat en plattform för möten med människor.  Denna plattform har gjorts möjlig genom mitt företag med tillhörande hemsida och Facebook-sida som jag benämner

MENINGSFULLT!

Ordet meningsfullt i det här sammanhanget kan tolkas på mer än ett sätt. Min verksamhet innebär ju att fullt av meningar och ord kommer att produceras i skrivandets form och i föreläsandets form. Men att ha ord och meningar som en verksamhetsidé kan ju framstå som högst vanskligt i en tid som vår, eftersom det ofta påpekas att dagens människor är oerhört trötta på att alltför ofta mötas av klichéartade och meningslösa ord som pumpas ut, inte minst genom olika sociala medier. Dessutom kan ju såväl talade som skrivna ord lätt misstolkas och missförstås. Men ord och meningar kan också i bästa fall och i benådade stunder få vara till såväl glädje och hjälp. Därför är min uppriktiga förhoppning att min blogg ska få väcka intressanta tankar och reflektioner, och att anlita mig som föreläsare eller som moderator aldrig ska upplevas som meningslöst och förgäves, utan istället som, just det - MENINGSFULLT!

 

Kontakta mig

Kontakta mig

 

Mobil: 0724 53 29 29

E-post: anita@menings-fullt.se