En mångårig erfarenhet av att lyssna till människors livsberättelser i kombination med en fördjupad utbildning i att kunna möta och samtala med människor utifrån deras mångfacetterade livsfrågor, ger mig en stabil grund att stå på för att kunna erbjuda stöd- och vägledningssamtal inom ramen för mitt företag Meningsfullt.

Så du som upplever att du är i behov av att få en samtalskontakt i någon fråga som du brottas med, är välkommen att höra av dig. I samtalet ska vi gemensamt förhoppningsvis kunna hitta den bit eller de bitar som fattas i ditt livspussel, eller att du ska hitta vägen tillbaka till livsmod och livsmening, eller att du ska kunna försonas med något som just nu skaver i ditt liv. Du vet själv vad som rör sig i ditt inre och som du vill dela med någon som har stor erfarenhet av att lyssna och ge vägledning.

För din information: samtalskostnad är 250.-/tim.
VÄLKOMMEN att kontakta mig för att boka en tid för ett meningsfullt samtal.   

Kontakta mig