Göm inte undan dina gåvor!

Det finns inte en enda människa på denna jord som är helt talanglös. Alla människor har i högre eller mindre grad fått gåvor och talanger inom vitt skilda områden. Vi är med andra ord bra på vissa saker, i vissa fall väldigt bra. Men att säga och erkänna det inför andra är för många nästan lite tabubelagt. Det är mycket lättare och mer oproblematiskt att bejaka och lyfta sina medmänniskors gåvor och talanger och visa uppskattning för det, än att frimodigt säga och stå för att detta är jag själv faktiskt bra på. Den berömda Jantelagen, som ju säger att vi inte ska tro att vi är bättre eller förmer än någon annan, dignar vissa människor under som ett livslångt tungt ok.

Därför skulle jag med detta blogginlägg vilja dra mitt strå till stacken för att vi alla ska börja räta på oss och erkänna både inför oss själva och vår omgivning att vi faktiskt kan, ja, att vi t o m är skickliga på vissa saker. Att våra gåvor och talanger äntligen ska få komma i rörelse och i funktion, till såväl din egen som andras glädje. Och du, börja använd dem redan idag, för morgondagen har vi inget löfte om!

Lämna en kommentar