Var inte rädd!

Det är inte lätt i dessa tider för en bloggare som jag att variera innehållet i inläggen. Jag vill ju gärna skriva om såväl stort som smått som händer ute i stora världen eller hemmavid, och utifrån det förmedla mina egna tankar och reflektioner. Men det allt överskuggande som nyhetsredaktionerna ger oss idag är ju senaste nytt om Corona-krisen. Allt annat som skapade stora och feta rubriker för bara några veckor sedan, som t ex den eskalerande gängkriminaliteten, den förtvivlade situationen för flyktingarna vid gränsen mellan Turkiet och Grekland, domedagsprofetiorna om en kommande miljökatastrof, är det nästan helt tyst om, eller möjligen når oss som korta och undangömda notiser.

Det är verkligen en märklig tid vi lever i på mer än ett sätt! Världen och tillvaron har tryckt på den stora pausknappen för nästan allt annat än Corona-krisen, och vi ”vanliga” bara väntar på att denna kris snart ska vända och allt ska återgå till det normala….!
Men än så länge uttrycker många människor en stor rädsla. Och rädslan har ofta sin grund i ovissheten, i osäkerheten, att inte förstå, att inte ha kontroll, att inte kunna påverka. Allt sådant som vi här i Sverige och i västvärlden i stort, har inbillat oss var ett närmast överstökat och förgånget stadie i vår historia. För vi har ju oftast framstått, i kontrast mot vad vi får uppleva idag, som väldigt självsäkra och att vi har det mesta här i livet under full kontroll. Undra på att denna kris som vi befinner oss i just nu, har naggat rejält i kanten på vår självbild som oövervinnerliga och t o m som odödliga. Och undra på att fallet från full kontroll till total ovisshet skapar djup osäkerhet och rädsla hos oss.

Därför vill jag ge som en hälsning till dig idag: var inte rädd! Och denna hälsning ger jag inte i egenskap av någon slags konsult i optimistiskt och positivt tänkande. Nej, denna hälsning och uppmaning hämtar jag från Bibeln. Det är en hälsning som förekommer inte mindre än 400 gånger. Visst är det änglar som ger denna hälsning, men framför allt är det Jesus själv som uttalar dessa ord till människor i hans närhet som är i behov av denna hälsning. Var inte rädd!

En sådan hälsning skär rakt igenom alla tidsgränser! Den vill uppmana oss att våga kasta oss ut på sju famnars djup och släppa lite på kontrollen över våra egna liv, och istället mer våga vila i tilliten till att någon utanför oss själva vill oss väl! Att vi skulle betrakta oss själva som en liten men dock så viktig del i en oändligt mycket större verklighet utanför vår snäva livshorisont! Att vi skulle ana att Jesu uppmaning ”var inte rädd” är ord med en gudomlig klangbotten!

Tänk om Corona-krisen kan ge människor ett tillfälle att få omvärdera sina liv, där den ödmjuka tilliten till någon utanför oss själva blir alltmer framträdande! I så fall har inte ens denna kris varit helt meningslös!

2 svar på ”Var inte rädd!”

  1. I den vackraste tid vi har på året våren, slår covid-19 till, stannar oss och begränsar oss i så mycket.
    Ett flertal av oss är rädda idag, vi vill inte smittas av Coronaviruset, för vi vet inte vart det leder.
    Men i allt detta Anita så tar Du fram att någon vill oss väl och det gör att vi orkar med, när vi hör orden – Var inte rädd !!
    Tack🌷

Lämna en kommentar