En gyllene regel!

Idag har vi hört på nyheterna att vårt lands luftrum eventuellt har kränkts av ett annat land. Med andra ord, detta land har inte respekterat vårt lands territoriella gräns, utan har kommit för nära eller t o m överträtt vår landgräns. Som i sin tur beskyller Sverige för samma sak. Vad som är sant eller inte överlåter jag till ”di lärde” att reda ut. Men det visar ändå hur oerhört viktigt det är för varje land att gränserna måste till varje pris skyddas. För om inte det får ske är ju landet i fråga oerhört sårbart.

Men detta att kränka och inte respektera en gräns kan även gälla oss människor emellan. Och i det fallet kan vi översätta det till varje människas integritetsgräns. En gräns som alltid måste skyddas och respekteras. Vilket i sin tur betyder att ingen människa får själv ta sig rätten att gå över den gränsen hos någon annan. Inte ens om det gäller att trösta och hjälpa. För det gäller verkligen att kunna ”läsa av” var varje människas integritetsgräns går. Vissa människor har en kort väg till den gränsen, medan andra har en längre.

Att visa respekt för en annan människas integritet är A och O för att vi ska kunna känna och bygga upp ett förtroende för varandra. Även i detta sammanhang kan säkert den Gyllene regeln vara en fingervisning om hur vi bör bete oss mot varandra. Och att sätta den i negationsform kanske ännu bättre belyser vad det vill säga att respektera en annan människas integritet: ”Allt vad ni inte vill att människor ska göra mot er, det ska ni inte heller göra mot dem”! En bra regel för skydd av såväl vår egen som varje människas integritetsgräns. En gräns som aldrig någonsin får kränkas!

Lämna en kommentar